Wiązania i spoiny

Wiązania cegieł w murze

Wiązanie wozówkowe

wiazania

Wszystkie warstwy cegieł ułożone są wozówkowo, kolejne warstwy są przesunięte względem siebie o 1/2 długości cegły (wiązanie środkowe) lub o 1/4 długości cegły (wiązanie wleczone).


Wiązanie blokowe

cedima

Cegły ułożone wozówkowo i główkowo są ułożone na przemian w kolejnych warstwach. Spoiny pionowe leżą w poszczególnych warstwach jedna nad drugą.


Wiązanie krzyżowe (weneckie)

cedima

Podobnie jak w wiązaniach blokowych zmieniają się warstwy wozówkowe i główkowe. Spoiny pionowe co drugiej warstwy wozówkowej są przesunięte o 1/2 długości cegły. W ten sposób otrzymuje się tzw. wzór krzyża.


Wiązanie gotyckie

cedima

Cegły ułożone wozówkowo i główkowo. Są one umieszczone naprzemiennie w każdej warstwie. Spoiny pionowe co drugiej warstwy są położone nad sobą.


Wiązanie wendyjskie

cedima

W każdej warstwie co dwie wozówki i jedna główka zmieniają się kolejno. Spoiny pionowe co drugiej warstwy leżą nad sobą.


Wiązanie dzikie

cedima

Jak wskazuje nazwa, wozówki i główki zmieniają się nieregularnie.


Spoiny

Spoiny to coś więcej niż szczeliny między cegłami.

Ważnym elementem kształtującym zewnętrzny mur licowy jest spoina z zaprawy. Pionowe spoiny nazywane są spoinami dylatacyjnymi, a poziome wspornymi. Spoiny ścian z cegły wykonane są z różnych materiałów i mają różne kolory. Sposób wykonania spoin ma znaczny wpływ na wygląd powierzchni. Głęboko położone spoiny dają efekt światła i cienia oraz zaznaczają wyraźnie każdą cegłę. Zwięzła spoinowana powierzchnia wygląda znacznie spokojniej.

Przedstawione zdjęcia pokazują wyraźnie jak duży wpływ ma kolor spoiny na wrażenie optyczne muru z cegly klinkierowej.