Ogrodzenia z cegły klinkierowej

Cegły klinkierowe są materiałem, który umożliwia stosowanie różnorodnych rozwiązań architektonicznych i dobrze komponuje się w połączeniu z innymi materiałami. Ponadto w przypadku zmiany aranżacji kolorystycznej lub wyglądu detali, te same konstrukcje będą wyglądały inaczej. Inne ważne cechy cegieł klinkierowych to duża wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność. Wysoka odporność chemiczna na działanie agresywnych środowisk takich jak kwaśne deszcze, agresywne gazy itp. Oraz odporność biologiczna na ruchy, porosty, grzyby pleśniowe i glony. Niezmienność barwy i łatwość utrzymania w czystości. Właśnie te zalety powodują, że klinkier jest coraz chętniej wykorzystywany w polskiej architekturze. Decydując się na realizację ogrodzenia z cegieł klinkierowych, każdy inwestor już na etapie projektowania musi podjąć szereg decyzji. Podstawą jest przyjęcie odpowiedniej koncepcji formy ogrodzenia, np. przęsłowej, muru pełnego, czy innej. Następnie określenie kolorystyki i w ścisłym związku z wyborem sposobów wykończenia murków, słupów oraz innych elementów ogrodzenia. Trzeba poza tym wiedzieć, że cegły klinkierowe różnią się nie tylko kolorem, ale i fakturą lica oraz wymiarami. Najbardziej w tej chwili rozpowszechnione są cegły w formatach określanych jako PF lub RF o wymiarach 250x120x65mm i NF o wymiarach: 240x115x71mm. Oprócz wyżej wymienionych spotkać można formaty DF 240x115x52mm, WDF 210x100x65mm i WF 210x100x50mm. Produkuje się je jako cegły kratowe o perforacji do 28%, szczelinowe o perforacji od 10-20% oraz jako cegły pełne. Nie oznacza to jednak, że każdy rodzaj cegły dostępny jest we wszystkich trzech wersjach. Dodatkowo ze względu na ich nasiąkliwość dzieli się je na cztery grupy. Pierwsza określana jest mianem "klinkier ceramiczny" nasiąkliwość poniżej 2%, druga "cegły klinkierowe" nasiąkliwość poniżej 6%, trzecia "cegły elewacyjne licowe" nasiąkliwość od 6 + 12% i czwarta "cegła licowa ręcznie formowana" nasiąkliwość do 16%.

Cegły klinkierowe z reguły posiadają lico wyłącznie z trzech stron. Wyjątki stanowią tu cegły ręcznie formowane (lico z czterech stron) i cegły szkliwione, gdzie w obrębie tego samego koloru i formatu spotyka się cegły z licem z trzech stron. Z dwu stron (główka i wozówka) oraz z licem tylko na jednej wozówce.

W wielu przypadkach oferta jest poszerzona o cegły kształtowe, takie jak jedno lub dwustronnie zaokrąglone czy ścięte, cegły parapetowe, daszki dwuspadowe i inne. Z reguły produkowane są one jako cegły o licach gładkich, ta sama zasada dotyczy czap klinkierowych do przykrycia słupów ogrodzeń. Standardowe wymiary czap w podstawie, to 250x250mm, 250x380mm i 380x380mm. Wyroby te oferowane są jako szkliwione i o barwie jednolitej w masie. Zdarza się, że ze względu na nietypowe wymiary profil elementu lub z innych przyczyn trzeba korzystać z rozwiązań alternatywnych, np. z zastosowaniem cegieł kształtowych, co często wiąże się z koniecznością ich odpowiedniego przycięcia.

Każdy mur potrzebuje odpowiedniego fundamentu, który musi być posadowiony na nośnej warstwie gruntu poniżej strefy jego przemarzania. Zły grunt budowlany to między innymi rozmiękła glina, czarnoziem bagienny, grunt nasypowy. Dobry grunt budowlany, to sucha i twarda glina lub ił, dobrze uleżały żwir albo gruby piasek, skały. Głębokość przemarzania gruntu w zależności od strefy klimatycznej Polski wynosi od 80cm w zachodniej części kraju do 120cm w rejonie gór i części północno-wschodniej. Ponieważ każda konstrukcja budowlana doznaje mniejszych lub większych odkształceń spowodowanych takimi czynnikami jak osiadanie fundamentów, zmiany temperatur i wilgotności, ruch pojazdów itp., dzieli się je na części za pomocą dylatacji. W przypadku ogrodzeń i murków oporowych zbudowanych z cegieł ceramicznych na zaprawie cementowej, odległości pomiędzy dylatacjami powinny wynosić 12m. Szerokość fundamentów pod cokoły i słupy mają taką szerokość jak cokoły i słupy. Wyjątek stanowią tu fundamenty słupów, bram i furt. Ich wymiary uwarunkowane są bowiem nie tylko obciążeniami ze skrzydeł, lecz także od przejeżdżających pojazdów oraz od tego, czy chcemy by były one odporne na uderzenia pojazdów, czy też nie. Muszą być zatem obliczane statystycznie co z reguły sprowadza się do tego, że ich wymiary zewnętrzne są większe od wymiarów budowanych na nich słupów. W przypadku ogrodzeń wznoszonych na stoku dla wypoziomowania konstrukcji stosuje się formę schodkową fundamentów i w konsekwencji tego identyczną formę dla wznoszonego na nim ogrodzenia. Ilość schodków zależy od kąta pochylenia terenu. W dotychczas stosowanych rozwiązaniach górna krawędź fundamentu najczęściej wystawała kilka centymetrów ponad poziom gruntu. Ostatnio ze względów estetycznych coraz częściej stosuje się inne rozwiązania. Różnica polega na tym, że górna krawędź fundamentu znajduje się poniżej powierzchni terenu (wys. ok. dwóch warstw cegieł). Następnie na tak przygotowany fundament nakłada się dwie warstwy płynnej folii i muruje trzy warstwy cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie odpierającej wodę. Dalsze prace można prowadzić już z wykorzystaniem perforowanych cegieł klinkierowych. Każdy mur powinien być zabezpieczony przeciwko wilgoci poprzez zastosowanie izolacji poziomej a w razie konieczności również pionowej. Wykorzystuje się do tego celu pasy materiałów izolujących, masy bitumicznej, albo płynne folie. Dotyczy to również ogrodzeń, ponieważ wznosząca się z podłoża woda prowadzi do zawilgocenia muru, a w następstwie tego do powstawania wykwitów soli wapiennych. Bardzo ważnym elementem często niestety pomijanym jest drenaż. Umożliwia bowiem szybkie odprowadzenie nadmiaru wody powierzchniowej. Jest szczególnie ważny dla konstrukcji realizowanych na terenach pagórkowatych lub o wysokim poziomie wód gruntowych oraz w przypadku murków oporowych.

Na koniec jeszcze wniosek natury ogólnej. Pamiętajmy, że każde ogrodzenie jest inne z wielu różnych względów, dlatego ważne jest by dobrze dopracowany był projekt, również konstrukcyjnie, a jego realizacja przebiegała bez "uproszczeń" i zgodnie z zasadami prac murarskich dla murów z cegieł klinkierowych. Zapewni to bardzo długą i bezproblemową ich eksploatację, nienaganną estetykę, a w efekcie zadowolenie z podjętych decyzji, czego wszystkim życzymy.

Tekst pochodzi ze strony naszego partnera, firmy Mikulska Klinkier.